OM STYRET

Styrets leder: Advokat Dag Lillethun, privatpraktiserende advokat i Asker, utpekt av stifteren i stiftelseserklæringen
Styremedlem: Morten Bastrup, Næringssjef i Asker Kommune, utpekt av Asker Kommune i hht. bestemmelse i stiftelsesdokumentet
Styremedlem: Synne Grønvold, valgt inn i samsvar med bestemmelse i stiftelsesdokumentet: Ung person med tilknytning til Asker og aktiv i utdannings- og undervisningsmiljøet.
Varamedlem: Advokat Ann-Iren Vestli, privatpraktiserende advokat i Asker, valgt inn av styret