Hvem kan søke?

Stiftelsen har som formål å dele ut pengebidrag, fortrinnsvis til de med tilknytning til Asker Kommune i Akershus.

Både enkeltpersoner og virksomheter kan søke om støtte.

Se hvem stiftelsen retter seg mot

Adam Ciesielski var en svært flittig mann. Han kom til Norge under krigsårene og fikk etterhvert jobb på et lite småbruk i Asker. Der ble han værende hele sitt arbeidsliv.

19.mars 2015 døde Adam fredfullt i sin egen leilighet og ønsket hans var å dele ut pengebidrag til utdanning og nyskaping.