Trenger du støtte til utdanning eller nyskaping?

Stiftelsen har som formål å dele ut pengebidrag av sin avkastning, fortrinnsvis til de med tilknytning til Asker Kommune i Viken.

Både enkeltpersoner og virksomheter kan søke om støtte.